Ernests Gideons fon Laudons

Teodors Reiters

Andrejs Eglītis

Ansis Līventāls

Erna Ķikure

Uldis Auseklis

Andrejs Krūmiņš

Mārtiņš Beķers

Iveta Politere

Pēteris Kāpostiņš

Profesors Uldis Krastiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēteris Kāpostiņš
Pedagogs, sabiediskais darbinieks, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris.

Dzimis 1882.g. 4.jūlijā Ļaudonas pagasta "Rūcēnos". Pēc Baltijas skolotāju semināra beigšanas 1904.g. strādājis Lielstraupes skolā. Pirmā pasaules kara laikā strādājis Vitebskas guberņā. 1921.g. iecelts par Līvānu pamatskolas pārzini, mācījis matemātiku un ģeogrāfiju. Bijis Līvānu evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks, baznīcas ērģelnieks, draudzes kora vadītājs, rajona mazpulku vadītājs, Līvānu domes deputāts un Līvānu vidusskolas direktors (1944-1945). 1949.g. deportēts uz Mordoviju. Miris izsūtījumā 1950.g. 16. oktobrī.

Profesors Uldis Krastiņš
LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesors Dr.habil.iur.

Profesors Uldis Krastiņš ir dzimis Madonas apriņķa Ļaudonas pagasta „Kalnvirsā”. Pabeidzis Zasas vidusskolu, viņš 1952. gada rudenī uzsāka studijas Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas un juridiskās fakultātes tiesību zinātņu nodaļā. Fakultāti absolvēja 1957. gada pavasarī, kur ieguva jurista kvalifikāciju. No 1978. gada profesors Uldis Krastiņš strādā LU Juridiskajā fakultātē, bet no 1985. gada līdz 2006. gadam vadījis LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesību, kriminālprocesa un kriminālistikas katedru (tagad - Krimināltiesisko zinātņu katedra).

Vieni no galvenajiem Ulda Krastiņa zinātniskās darbības virzieniem ir dabas krimināltiesiskās aizsardzības jautājumi un noziedzīga nodarījuma sastāva un nodarījuma kvalifikācijas problēmas.Profesora Ulda Krastiņa zinātniskais darbs veltīts dabas krimināltiesiskajai aizsardzībai, 1978. gadā tika aizstāvēta doktora disertācija “Dabas krimināltiesiskā aizsardzība Latvijas PSR”, bet 1995. gadā iegūts tiesību zinātņu habilitētā doktora (Dr.habil. iur.) zinātniskais grāds par habilitācijas darbu“Ekoloģisko noziegumu kvalifikācijas problēmas”.

Uldim Krastiņam ir vairāk kā 270 publikācijas, taču LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkas veidotajā izstādē aplūkojamas profesora Ulda Krastiņa nozīmīgākās monogrāfijas un mācību līdzekļi, kā arī doktora disertācija “Dabas krimināltiesiskā aizsardzība Latvijas PSR” un habilitācijas darbs “Ekoloģisko noziegumu kvalifikācijas problēmas”.

2013. gadā klajā nākusi Ulda Krastiņa biobibliogrāfija, kas veltīta viņa 80 gadu jubilejai. Šī jau ir otrā profesoram veltītā iznākusī biobibliogrāfija. LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas darbinieku veidotajos bibliogrāfiskajos rādītājos var vienkopus skatīt profesora publikāciju bibliogrāfiskos aprakstus. (avots: http://www.jf.lu.lv)